KHV, Koi Herpes Virus

KHV KHV, wat is het?

Koi Herpes Virus of Third Cyprinid Herpesvirus, is de meest desastreuze ziekte voor de Koi.
Sinds de jaren 90 is het KHV onderkend en veroorzaakt, indien aanwezig, massale sterfte onder de Koi (soms 90% van het bestand).
Het virus kan in slapende conditie in de vis aanwezig zijn.
Verder kan het de kop opsteken wanneer de weerstand van de Koi verzwakt is. (vergelijkbaar met koortslip bij mensen)
Dit kan o.a. optreden na transport of slechte watercondities (nitriet, ammoniak).
Het virus is alleen gevaarlijk voor karpers en is actief bij temperaturen tussen de 18°C en 27°C.
Infectie boven de 30°C is niet mogelijk.
De incubatietijd bij ±20°C (moment van infectie tot uitten van symptomen) bedraagt 8-12 dagen.

Mogelijke symptomen bij KHV:
  • Lusteloosheid
  • Ingevallen ogen
  • Rood geaderd/vinrot
  • Rottend kieuwweefsel
  • Overmatige slijmproductie
  • Ongecontroleerde zwembewegingen
  • Aantasting van de vinnen in combinatie met verdwijnen slijmhuid

KHV-kieuwrot
Een van de meest typische kenmerken van KHV, kieuwrot.

De hierboven vermelde symptomen zijn niet specifiek alleen bij Koi Herpes Virus.
Ze kunnen ook door parasieten en bacteriën veroorzaakt worden. Daarom is zekerheid omtrent de aanwezigheid alleen te verkrijgen door een test.

Mobiele KHV testapparatuur voor snelle resultaten:

Bij Koi Health Care Centre is mobiele testapparatuur voor KHV aanwezig.
Inzet op locatie is hierdoor mogelijk geworden en waarbij de uitslag binnen 1,5 uur bekend is!
Het betreft hier betrouwbare gevoelige apparatuur op basis van PCR techniek die de aanwezigheid van virus aantoont.
En dit zonder de Koi op te offeren.
Dit gebeurt middels een huid en kieuwswab.

Behandeling van KHV:

Er is gelukkig een mogelijkheid om deze dodelijke ziekte te behandelen.
Essentieel is dan dat het vroegtijdig wordt geconstateerd. Er kan dan een hittebehandeling (30°C ) worden toegepast waarbij de Koi worden gevaccineerd.
Voor meer informatie over de test of behandeling zie hieronder het filmpje.