Trichodina bij Koi

parasieten-wormen-koi

Trichodina

Tot de groep van de ciliaten behoort Trichodina. (Grootte (±0,05 mm.)

Trichodina is eigenlijk geen echte parasiet. Hij leeft van bacteriën.
Echter door de verwondingen die Trichodina maakt met de haken, en door stimulering van extra slijmhuid komen er meer bacteriën op de Koi af.
Door vermenigvuldiging van Trichodina en de steeds ernstigere verwonding kan de Koi uiteindelijk toch aan de parasiet (weliswaar indirect) sterven.

Trichodina kan zich zowel op de huid als in de kieuwen nestelen.
Als de kieuwen geïnfecteerd zijn, treden ook ademhalingsproblemen op (happen naar lucht).
Deze parasiet kan zich zeer makkelijk van Koi naar Koi bewegen door de vele trilhaartjes. Trichodina bezit geen cyste stadium (overlevingsstadium voor langere tijd).
De parasiet kan slechts beperkte tijd overleven in de vijver zonder Koi.
Bij aanwezigheid van organisch afval kan dit langer zijn en moet men rekenen op enkele dagen meer.
Trichodina kan zich vermeerderen tussen de 4°C en 30°C en kan dus gedurende het gehele jaar voor problemen zorgen.

  • Trichodina bij Koi onder de microscoop:

De meeste veroorzakers van ziekten in Koi zijn niet met het blote oog zichtbaar.
Omdat de symptomen vaak niet specifiek zijn, dienen de veroorzakers opgespoord te worden middels microscopisch onderzoek.