Trichodina bij Koi

parasieten-wormen-koi

Trichodina

Tot de groep van de ciliaten behoort Trichodina.

Trichodina is eigenlijk geen echte parasiet. Hij leeft van bacteriën.
Echter door de verwondingen die Trichodina maakt met de haken, en door stimulering van extra slijmhuid komen er meer bacteriën op de Koi af.
Door vermenigvuldiging van de parasiet en de steeds ernstigere verwonding kan de Koi uiteindelijk toch aan de parasiet (weliswaar indirect) sterven.

De parasiet kan zich zowel op de huid als in de kieuwen nestelen.
Als de kieuwen geïnfecteerd zijn, treden ook ademhalingsproblemen op (happen naar lucht).
Het is een schotelvormige parasiet die zich zeer makkelijk van Koi naar Koi bewegen door de vele trilhaartjes (cilia).

Overlevingstijd

Deze parasiet bezit geen cyste stadium (De parasiet kapselt zich als het ware in en wacht op betere tijden).
De parasiet kan slechts beperkte tijd overleven in de vijver zonder Koi of andere vijvervissen.
Bij aanwezigheid van organisch afval kan dit langer zijn en moet men rekenen op enkele dagen meer.

 

Bij welke temperaturen is Trichodina actief?

Deze parasiet kan zich vermeerderen tussen de 4°C en 30°C.
Het kan dus het hele jaar voor problemen zorgen zelfs in de wintermaanden.

Met het blote oog is deze parasiet niet zichtbaar omdat deze microscopisch klein is (Grootte (±0,05 mm.)
Omdat de symptomen vaak niet specifiek zijn, dienen de veroorzakers opgespoord te worden middels microscopisch onderzoek.

  • Zo ziet deze parasiet er uit onder de microscoop:

De meeste veroorzakers van ziekten in Koi zijn niet met het blote oog zichtbaar.