Trichodina bij Koi/vijvervissen

parasieten-wormen-koi

Trichodina

Deze parasiet behoort tot de groep van ciliaten, grootte ±0,05 mm.

Trichodina is eigenlijk geen echte parasiet. Hij leeft van bacteriën. Door de verwondingen die Trichodina maakt met de haken, en door stimulering van extra slijmhuid komen er meer bacteriën op de Koi af. Deze dienen dan weer als voeding voor Trichodina. Door vermenigvuldiging van de parasiet en de steeds ernstigere verwonding kan de vis uiteindelijk toch aan de parasiet (weliswaar indirect) sterven.

De parasiet kan zich zowel op de huid als in de kieuwen nestelen. Als de kieuwen geïnfecteerd zijn, treden ook ademhalingsproblemen op (happen naar lucht). Het is een schotelvormige parasiet die zich zeer makkelijk van Koi naar Koi bewegen door de vele trilhaartjes (cilia).

Deze parasiet bezit geen overlevingsstadium. De parasiet kan slechts beperkte tijd overleven in de vijver zonder Koi of andere vijvervissen. Bij aanwezigheid van organisch afval kan dit langer zijn en moet men rekenen op enkele dagen meer.

Deze parasiet kan zich vermeerderen tussen de 4°C en 30°C. Het kan dus het hele jaar voor problemen zorgen zelfs in de wintermaanden.

Mogelijke symptomen bij een Trichodina infectie bij Koi en andere vijvervissen:

  • Flitsen en schuren
  • Ademhalingsproblemen
  • Hangen aan het wateroppervlak
  • Rode irritatie plekken/verwondingen
  • Extra slijmvorming