Voor- en najaarscontrole

Voor-najaarscontrole-koi-vijverIn het voorjaar komen de Koi en vijvervissen uit een winterperiode waardoor de weerstand vaak wat minder is en de Koi sneller ziek wordt;
de meeste aantastingen door parasieten vinden dan plaats.

Controle in april/mei is daarom van belang zodat de Koi een goede start van het seizoen hebben.
Voor het najaar, te weten september/oktober geld dat de Koi een langere periode (de winter) ingaan waarbij de aandacht minder wordt.
Het is daarom belangrijk dat de Koi deze periode gezond ingaat, anders zijn er al vaak sterftegevallen te betreuren in het voorjaar of zelfs eerder.

Controles worden daarom net voor de winter nogmaals uitgevoerd.
In zijn algemeenheid worden de voor- en najaarscontroles uitgevoerd bij watertemperaturen van ongeveer 12°C.
Dit omdat dan alle middelen tegen parasieten nog ingezet kunnen worden.
Omdat de controles bij de cliënt thuis worden uitgevoerd, kunnen er ook nog allerlei adviezen worden verstrekt om de situatie te verbeteren en/of aanpassingen door te voeren.

Het aangaan van een voor- en najaar contract heeft meerdere voordelen:

  1. De Koi en water worden in de belangrijkste periodes gecontroleerd en wanneer wenselijk behandeld c.q. aangepast.
  2. Behandelingen kunnen goed worden afgestemd op de specifieke situatie bij de cliënt; wanneer alleen een bezoek aan de praktijk wordt gebracht met een zieke Koi, ontbreekt vaak informatie die de behandeling beter zou kunnen maken.
  3. De kosten van het bezoek bedragen door de korting van 15% op uren en materialen aanzienlijk minder; door combinatieritten van contractanten kan de prijs vaak nog lager uit vallen.
  4. Op eventuele kosten die door het jaar worden gemaakt (aanvullende bezoeken, materialen en middelen) geld eenzelfde korting van 15%.

Klik hier wanneer u gebruik wilt maken van de voor- en najaarscontroles.

Koi_dokter_aan_huis